TIN TỨC CÁC BÁO

Hoạt động chuyên môn

Ngoại khóa chào mừng ngày TLQĐND Việt Nam

Ngoại khóa chào mừng ngày TLQĐND Việt Nam

Chiều ngày 22/12/2017 Liên đội trường Tiểu học Trung Giang đã tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa dưới hình thức: Rung chuông vàng giúp các em nắm lại các kiến thức đã học và các trò chơi dân...

Hoạt động công đoàn

TỌA ĐÀM KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

TỌA ĐÀM KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời xưa đến nay. Truyền thống ấy thể hiện rõ nét nhất trong ngày 20/11 hằng năm – là ngày Hiến chương...

Hoạt động Đội

Hoạt động kỷ niệm ngày TLQĐND Việt Nam

Hoạt động kỷ niệm ngày TLQĐND Việt Nam

Ngày 21/12/2017 Chi đoàn liên đội trường Tiểu học Trung Giang đac tổ chức thăm tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng mẹ Trần Thị Liền và viếng nghĩa trang liệt sĩ xã nhà. Hoạt động nhằm...

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Ngoại khóa chào mừng ngày TLQĐND Việt Nam

Ngoại khóa chào mừng ngày TLQĐND Việt Nam

Chiều ngày 22/12/2017 Liên đội trường Tiểu học Trung Giang đã tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa dưới hình thức: Rung chuông vàng giúp các em nắm lại các kiến thức đã học và các trò chơi dân...